Tư liệu - Văn kiện

  
Tên văn bản Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện năm 2024
Số ký hiệu 195-KH/HU
Trích yếu Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU ngày 04/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tình ủy Quảng Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện năm 2024
Người ký La Lim Hậu
Cơ quan ban hành Huyện ủy Nam Giang
Lĩnh vực Tư liệu - Văn kiện
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực 16/01/2024

Tệp tin đính kèm