Tư liệu - Văn kiện

  
Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền 65 năm truyền thống bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) ;35 năm ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)
Số ký hiệu 59-HD/BTGHU
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền 65 năm truyền thống bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) ;35 năm ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)
Người ký Nguyễn Văn Bình
Cơ quan ban hành Huyện ủy Nam Giang
Lĩnh vực Tư liệu - Văn kiện
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023

Tệp tin đính kèm