Tư liệu - Văn kiện

  
Tên văn bản Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang lần thứ X, đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Số ký hiệu Số 64-HD/BTGHU
Trích yếu Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU, ngày 20/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 13/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (v
Người ký Nguyễn Văn Bình
Cơ quan ban hành Huyện ủy Nam Giang
Lĩnh vực Tư liệu - Văn kiện
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023

Tệp tin đính kèm