Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Vận động, hỗ trợ  phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

-----------------------

Cơ cấu tổ chức

Ảnh đại diện

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

A Rất Thị Hoa

1976

Chủ tịch

Thạc sỹ

0989431293

Trần Thị Thắng

1971

Phó Chủ tịch

Đại học

0975474937

 

Lê Thị Túc

1969

Chuyên viên

Đại học

0968072159

Văn bản, hướng dẫn

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 02/NQ-BCH 06/01/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Hội LHPN huyện Nam Giang khóa XV