Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
1 Hường Lê Văn Hường Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Thường trực Huyện ủy2 Hậu La Lim Hậu Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Thường trực Huyện ủy3 Sơn A Viết Sơn Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Thường trực Huyện ủy4 Thảo Phạm Phú Thảo Trưởng Ban
Ban Tổ chức5 Ưới Zơ Râm Ưới Phó Trưởng Ban
Ban Tổ chức6 Giang Coor Giang Phó Trưởng Ban
Ban Tổ chức