Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện đề án “đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Người đăng: huyenuynamgiang Ngày đăng: 9:31 | 05/04 Lượt xem: 909

Nhằm đánh giá kết quả qua 12 năm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị số 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án) trong LLVT huyện.

     Ngày 29/3/2023 Đảng ủy Quân sự huyện Nam Giang tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án. Thông qua tổng kết hội nghị đã đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; làm rõ ưu điểm, hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm; nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tổng kết

     Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cao. Chương trình, nội dung, hình thức phương pháp GDCT, công tác kiểm tra nhận xét, đánh giá báo cáo cơ bản thực hiện đúng các mục tiêu, chỉ tiêu; các tổ giáo viên thường xuyên được kiện toàn, hoạt động nền nếp, kỹ năng giảng chính trị của cán bộ chính trị được nâng lên, việc quản lý khai thác, sử dụng cơ sở vật chất GDCT được quan tâm củng cố, bổ sung đầy đủ kịp thời.

Ảnh: Trung tá Nguyễn Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện khai mạc Hội nghị

     Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Ở trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục có nhiều hình thức, chiêu trò mới nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng Quân đội ngày càng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

650

Ảnh: Trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích

     Bên cạnh đó, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ sẽ không ngừng được cải thiện và nâng lên; cơ sở, vật tư CTĐ, CTCT phục vụ cho công tác giáo dục chính trị từng bước được bổ sung đầy đủ; nhận thức của người học ngày càng cao; trình độ, kiến thức, phương pháp giảng dạy chính trị của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên... Những yếu tố đó là cơ sở, động lực để Đảng ủy, Ban CHQS huyện từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.

Tác giả: Minh Toàn

Các tin cũ hơn: