Chi tiết tin

A+ | A | A-

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 3 năm 2024

Người đăng: trungtamchinhtri Ngày đăng: 9:05 | 11/06 Lượt xem: 58

Sáng ngày 11/6/2024, Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 3 năm 2024. Dự Lễ khai giảng có lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện và các đồng chí giảng viên của huyện

           Trong thời gian 05 ngày, từ 11/6 đến ngày 15/6/2024, 75 học viên là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn; các đồng chí cán bộ, công chức, bán chuyên trách Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương và chuyên đề về bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Ngoài ra, trong quá trình học các học viên còn được các giảng viên, báo cáo viên liên hệ sâu sát thực tiễn tại địa phương và trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung thắc mắc liên quan đến các chuyên đề.

      

         Quang cảnh lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 3 năm 2024

tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Nam Giang.

           Tại lớp bồi dưỡng, Trung tâm chính trị huyện còn dành thời gian 01 buổi để thông tin báo cáo thời sự trong nước và Quốc tế; ôn tập, hệ thống kiến thức, Cuối khóa bồi dưỡng, các học viên đáp ứng các yêu cầu về học tập và rèn luyện sẽ được viết bài thu hoạch, Trung tâm chính trị huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.

                                                                Vương Thịnh- TTCT huyện Nam Giang

Nguồn tin: Trung tâm chính trị

Các tin cũ hơn: