Chi tiết tin

A+ | A | A-

Họp Tổ công tác số 01 - Kế hoạch 60-KH/HU của Huyện ủy

Người đăng: huyenuynamgiang Ngày đăng: 2:03 | 13/07 Lượt xem: 963

         Chiều ngày 11/7, tại Phòng họp BTV Huyện ủy, Đ/c Lê Văn Hường - Tổ trưởng Tổ công tác số 01 (bảng phân công kèm theo Kết luận số 10-KL/HU, ngày 05/4/2021 về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 13/7/2017 của Huyện ủy) đã chủ trì cuộc họp đánh giá thình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian đến của Tổ công tác (TCT). Tham dự cuộc họp có Đ/c Nguyễn Công Bình - Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường huyện (Tổ phó), đại diện 9/10 đơn vị thành viên (vắng Trạm y tế Thị trấn Thạnh Mỹ) và đại diện chi ủy chi bộ 7/8 Tổ dân phố (TDP) trực thuộc Đảng ủy Thị trấn Thạnh Mỹ (vắng chi bộ TDP Hoa).

Ảnh: Đại diện các Thành viên TCT và Chi ủy Chi bộ TDP tham dự cuộc họp

        Báo cáo tại cuộc họp, các đơn vị thành viên TCT và đại diện Chi ủy các Chi bộ TDP đã đánh giá tình hình, kết quả đạt được trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ được TCT số 01 phân công; đồng thời cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong việc triển khai thực hiện. Theo đó, thời gian qua các đơn vị thành viên TCT đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các TDP xây dựng Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức, như: hỗ trợ cây, con giống phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ vật liệu xây dựng tường rào, cổng ngõ, các công trình dân sinh phục vụ nhân dân; vận động các nguồn lực, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở,... Đảng ủy Thị trấn và các chi bộ TDP cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là: định hướng phát triển sản xuất, tăng thu nhập; trao sinh kế, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; vận động thoát nghèo, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, cải tạo cảnh quan, môi trường đô thị, .... Tuy nhiên, các cách làm mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, giúp đỡ ban đầu cho các hộ gia đình; việc phân công theo dõi, hướng dẫn các hộ gia đình duy trì, phát triển đối với từng hình thức hỗ trợ thực hiện chưa tốt; các nhóm giải pháp chưa thực sự đồng bộ, thống nhất theo nội dung Kết luận của Huyện ủy. Bên cạnh đó, các chi bộ chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân; bản thân các hộ gia đình được hỗ trợ, giúp đỡ cũng chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong xây dựng Nông thôn mới, chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ, ỷ lại vào chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước,... Do đó, kết quả đạt được trên hầu hết các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị thành viên TCT thời gian qua chưa thực sự rõ nét, chưa tạo được chuyển biến tích cực trong nhân dân; chưa tạo được điểm nhấn về diện mạo TDP, cảnh quan, môi trường đô thị văn minh. Số ít hình thức hỗ trợ, giúp đỡ còn duy trì, phát huy được hiệu quả, đó là: Trường Tiểu học Zơ Nông, Trường THSCDTNT huyện với hình thức hỗ trợ Heo giống; BQL Dự án - Quỹ đát - Đô thị với hình thức hỗ trợ vật liệu xây dựng một số công trình công cộng, đường giao thông nông thôn, tường rào, cổng ngõ; Cơ quan Huyện ủy và Phòng Tài nguyên - Môi trường với hình thức kêu gọi từ các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở, các công trình dân sinh.

Ảnh: Đ/c Lê Văn Hường - Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại cuộc họp

        Phát biểu Kết luận cuộc họp, Đ/c Lê Văn Hường - Tổ trưởng Tổ công tác đã ghi nhận, đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng và những đóng góp tích cực, cũng như kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị thành viên TCT, các Chi bộ TDP; góp phần ổn định tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân đều khắp tại các TDP trên địa bàn Thị trấn. Trong thời gian đến, để tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kết luận số 10-KL/HU, ngày 05/4/2021 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60-KH/HU và Kế hoạch của TCT số 01, Đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên TCT và từng Chi bộ TDP tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ ra tại cuộc họp và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: (1) Tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực, nhất là các nguồn vốn đầu tư của huyện để hỗ trợ, giúp đỡ nhân người dân các TDP theo tinh thần Kết luận số 10-KL/HU của Huyện ủy; trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ chủ yếu, đó là: đẩy mạnh phát triển sản xuất; giảm tỷ lệ hộ nghèo và cải tạo cảnh quan, môi trường đô thị. (2) Từng hình thức hỗ trợ, giúp đỡ cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đem lại hiệu quả cao nhất; trong đó, chú trọng một số nội dung, như: (+) Về đẩy mạnh phát triển sản xuất: Phối hợp rà soát, hỗ trợ các hộ gia đình có nguồn lực lao động, chăm chỉ và đủ sức triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; Giao cho chi bộ TDP Hà Ra xây dựng Đề án thí điểm "phát triển Mía cao sản", hoàn thành trước 15/8/2023. (+) Về giảm tỷ lệ hộ nghèo: Tăng cường vận động các nguồn lực bên ngoài (doanh nghiệp, mạnh thường quân) hỗ trợ các hộ gia đình có điều kiện thoát nghèo hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo quy định; tư vấn về nghĩa vụ, quyền lợi và vận động đăng ký thoát nghèo; Giao cho các Chi bộ TDP rà soát, lập danh sách các hộ gia đình khó khăn về nhà ở cần được xem xét, hỗ trợ và hoàn thành trong tháng 8/2023. (+) Về Cải tạo cảnh quan, môi trường đô thị: Từng TDP phát động thực hiện từ quy mô nhỏ, chọn địa điểm dễ thực hiện làm trước để tạo hiệu ứng lan tỏa; phát huy tối đa vai trò của chi bộ và các đoàn thể, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc triển khai thực hiện. (3) Đề nghị Chi bộ các TDP, tổ chức họp chi bộ, họp ban nhân dân để quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan để người dân nắm bắt, thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị phụ trách xác định mô hình phù hợp, đề xuất hỗ trợ để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng cường chỉ đạo thực hiện cải tạo cảnh quan, môi trường, tạo được điểm nhấn trong xây dựng đô thị văn minh; Chủ động liên hệ với các trường bán trú trên địa bàn Thị trấn để thống nhất giải pháp đầu ra cho sản phẩm rau, củ, quả sạch giúp các hộ dân trên địa bàn TDP. (4) Đề nghị Đảng ủy Thị trấn Thạnh Mỹ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh việc phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể Thị trấn theo dõi, giúp đỡ các TDP xây dựng Nông thôn mới, thoát nghèo bền vững theo tinh thần Kế hoạch 60-KH/HU. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nội dung Kết luận của Huyện ủy; tăng cường công tác nắm bắt tình hình đời sống nhân dân; rà soát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn (không để xảy ra tình trạng chồng chéo, thiếu sót đối tượng) cần được xem xét, hỗ trợ. Tích cực tham mưu cho TCT số 01 về các giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương; Rà soát các nguồn vốn đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn Thị trấn, nhất là các dự án về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU về phát triển Đô thị Thạnh Mỹ (hoàn tành trong tháng 8/2023).  (5) Giao cho Đ/c Tổ phó TCT tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp, xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến; rà soát cũng cố, kiện toàn thành viên TCT và điều chỉnh phân công phụ trách các TDP (nếu cần).

Tác giả: Văn phòng Huyện ủy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: