Tư tưởng - Văn hóa

 
Data pager
123
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 3, tin tức 1 đến 10 trong 25 tin tức.

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 3 năm 2024

Sáng ngày 11/6/2024, Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 3 năm 2024. Dự Lễ khai giảng có lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện và các đồng chí giảng viên của huyện

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 2 năm 2024

Sáng ngày 21/5/2024, Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 2 năm 2024. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Văn Hường, TUV-Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện và các đồng chí giảng viên của huyện.

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 1 năm 2024

Sáng ngày 7/5/2024, Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 1 năm 2024. Dự Lễ khai giảng có lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện và các đồng chí giảng viên của huyện.